I takt med den stadig stigende udbredelse af virtuelle servermiljøer, stiger også behovet for en bedre og mere tidssvarende backup af disse. Den traditionelle backup software kan ikke honorere disse krav. Der er derfor enten brug for nye udgaver af de gængse programmer eller helt nye backup værktøjer, som kan foretage en robust og sikker backup af servere i virtuelle miljøer.

 

Traditionel backup

De traditionelle backup værktøjer udnytter slet ikke potentialet i backup af de virtuelle servere. I en traditionel backup vil der som udgangspunkt være tale om databackup (filer, databaser, email etc.), som så ofte kombineres med en form for disaster recovery, hvor man så på mere eller mindre enkel/elegant vis kan foretage en komplet retablering af serveren, hvis det helt store uheld er ude. Sådan har det fungeret i årevis – men nu begynder situationen, behovet og mulighederne at se helt anderledes ud.

 

Backup af virtuelle servere

Når vi kommer til de virtuelle servere, opstår der lige pludselig nogle helt andre backupmuligheder. Da der ikke længere er tale om rent fysiske serverenheder, som der skal tages backup af, men derimod “software-servere”, som kører ovenpå et andet software lag, giver det således en helt anden mulighed for at foretage en komplet serverbackup. Det drejer sig i bund og grund om, at der således skal tages backup af et ganske lille antal filer, som udgør den virtuelle server.

 

Software til backup af virtuelle servere

To oplagte muligheder, når det drejer sig om backup af virtuelle servere er Veeam backup og Symantec Backup Exec. Der er tale om to vidt forskellige produkter med hver sin tilgang og hver sine muligheder. Men fælles for dem er, at de får jobbet gjort – på betryggende og sikker vis. De to backup værktøjer kan hver især være base for en god og sikker backup løsning til virtuelle server miljøer. Men da programmerne hver især har sine specielle styrker,  kan man også med fordel benytte dem i forening og derved skabe en rigtig god og sikker løsning.

 

Disclaimer