Mange mænd har den opfattelse at problemer i hjemmet skal klares i hjemmet. Parterapi er tabubelagt og mange mener at det er et nederlag at skulle opsøge en parterapeut – også selvom der er store problemer i parforholdet. Omkring halvdelen – eller 46% procent af alle ægteskaber i Danmark enden i skilsmisse. De seneste år er antallet af skilsmisser kun blevet højere og højere. Udgifterne til enige forsørgere i kommunerne rundt om i landet er nærmest eksploderet. Skilsmisser er dyre – ikke kun for familien og børnene, men også for kommunerne. For at dæmme op for den kedelige udvikling har flere og flere kommuner nu et tilbud om gratis parterapi – og det ser ud til at virke. Tilbuddet, som primært er et tilbud til par med hjemmeboende børn, består af et PREP kursus, samt nogle terapeutiske samtaler. I de kommuner som begyndte at tilbyde parterapi til borgerne, faldt antallet af skilsmisser med 17 %. Parterapi virker altså efter hensigten.

Hvordan fungerer parterapi?

“Mange mennesker spørger hvad parterapi egentligt ud på – og hvordan det foregår. Mange er lidt usikre og har brug for afklaring”.

Parterapi består som udgangspunkt af samtaleterapi – hvor terapeuten og begge parter i forholdet er til stede. Terapeuten vil forsøge at afdække hvad I har af udfordringer og problemer på en ikke dømmende måde. Mange par oplever det at få en uvildig 3. part, med en professionel baggrund indover, som en stor befrielse og en helt ny mulighed for at få parforholdet tilbage på sporret.

Motivationen til ændringer er afgørende

Par der kommer motiveret i parterapi og som ønsker varige ændringer og forandringer, oplever ofte overraskende gode resultater allerede efter første og anden session. Det er jeres vilje til at arbejde med de værktøjer i har fået mellem sessionerne, som giver de mærkbare resultater.

Et parforhold kan ikke reddes ved at gå i parterapi, for derefter bare at gå hjem og håbe på det bedste – Det kræver en stor indsats fra begge parter at redde sit parforhold.

Hvor længe skal man gå i parterapi?

Det er meget forskellig hvor mange sessioner i parterapi der er behov for. Der er mange forskellige faktorer der spiller ind og som kan være afgørende. Dette er:

  • Jeres motivation
  • Hvor langt ud i den gale retning I er kommet i jeres parforhold
  • Hvilke problemer I har og hvor store de er
  • Jeres vilje til at løse dem

Par er i gennemsnit terapi mellem 8-10 sessioner over en periode på et halvt år.

Hvordan ved man om man er færdig med parterapi?

Som par er man slet ikke i tvivl om hvornår man er færdig med et parterapiforløb. Mange par kan virkelig mærke store fremskridt gennem terapiforløbet og til sidst vil det munde ud i en klart forbedret kommunikation og en forbedret livskvalitet, med færre skænderier og problemer. Hvis der i begyndelsen af parterapiforløbet går lang tid imellem sessionerne, kan man risikere at falde tilbage i de dårlige vaner og de skadelige mønstre, så man skal starte forfra til hver session. Omvendt kan de også være for kort mellem hver session så der ikke så meget nyt at arbejde med, så det gælder naturligvis om at finde den helt rigtige afstand mellem sessionerne og det er terapeutens opgave. Parret skal have tid til at arbejde med de værktøjer de har fået og tingene skal lige nå at bundfælde sig. Der er også stor forskel på om I akut har brug for parterapi eller I er nået til et sted i jeres samliv og relation, hvor det blot drejer sig om vedligeholdende parterapi og om at give parforholdet en slags servicetjek.

Store udfordringer

Hvis I har helt uudholdelige udfordringer og konflikter, kan tre til fem sessioner måske ændre forholdet så radikalt at I kommer væk fra afgrunden og den lurende skilsmisse og ende med at I får det godt med hinanden. Mange par oplever at der allerede efter den første session oplever store fremskridt og ser pludselig nogle helt nye veje de ikke havde været klar over ar mulige. Hvis det derimod er vedligeholdende parterapi kan en enkelt session hver anden måned være tilstrækkeligt.

Kig ind på lovecast og se mere.

 

 

 

Disclaimer