En autoriseret kloakmester kan hjælpe dig, hvis du er en af de uheldige husejere, som har oplevet, at dit hus blev oversvømmet ved et skybrud. Der findes nemlig forskellige gode løsninger, som kan sikre dit hus mod de enorme mængder af vand.

Ofte reagerer vi først, når det er for sent. Måske var du slet ikke klar over, at dit hus var i risikozonen. I Frederikssund store dele af byen fx, at vand sivede ind i deres huse, da en storm pressede enorme mængder vand ind i Roskilde Fjord. Vandstanden steg ret hurtigt, så der stod op til en halv meter vand i gaderne i den indre by. Lige præcis forhøjet vandstand i en fjord sker heldigvis relativt sjældent, for det er svært at gardere sit hus mod så meget vand på en gang.

Konsekvenserne af et skybrud kan du derimod godt tage dine forholdsregler mod. Ofte kommer der vand i kældrene, når det regner voldsomt, hvis afløbet i en kælder ligger lavere end kloakledningen ude i vejen. Kan kloaknettet ikke nå at lede regnvandet væk, er der risiko for, at det begynder at løbe baglæns i kloakken og op gennem rørene ind i din kælder.

 

Et højvandslukke forhindrer oversvømmelse i din kælder

En forholdsvis billig og effektiv løsning er et højvandslukke. Det forhindrer kloakvandet i at løbe baglæns i kloakken. I virkeligheden er det en ret simpel foranstaltning. Det er nemlig et kloakrør med to klapper, der fungerer som en sluse. De åbner, når spildevandet løber ud af huset. Begynder vandet at løbe tilbage, vil presset på klapperne få dem til at lukke. Normalt placerer man et højvandslukke så tæt som muligt på det gulvafløb, hvor man gerne vil undgå, at vandet kommer op.

Har du flere gulvafløb, som er problematiske, kan man montere et højvandslukke ved hvert afløb. Alternativt kan man nøjes med at montere ét højvandslukke der, hvor rørene til dine gulvafløb løber sammen.

 

En kloakmester kan montere et højvandslukke

Man skal være autoriseret som kloakmester for at udføre kloakarbejde som fx at montere et højvandslukke. Det vil sige, at stort set al arbejde med kloakker kun må udføres af en fagmand, der har den nødvendige autorisation, sådan som det står beskrevet i autorisationsloven.

Forklaringen er, at hvis kloakarbejdet ikke er udført korrekt, kan der opstå en sundhedsrisiko. Forkert udført kloakarbejde kan fx øge risikoen for rotter. Fordelen for dig er også, at en autoriseret kloakmester er forsikret. Det vil sige, at hvis der sker skader eller fejl i forbindelse med kloakmesterens arbejde, vil forsikringen dække skaden. Det er dog også dit ansvar at sikre dig, at din kloakmester er autoriseret. Ellers risikerer du at være medansvarlig for en eventuel skade. For at være på den sikre side kan du slå alle autoriserede kloakmestre op i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister.

 

 

 

 

 

Disclaimer