I Danmark har regeringen efterhånden i mange år haft stor fokus på uddannelse. Målet er, at Danmark skal have uddannelse i verdensklasse, og alle skal have mulighed for at lære og tilegne sig ny viden og brugbare kompetencer. Det skal fastholde Danmark i en position som et førende videnssamfund med kvalificerede uddannelser. Med dette billede af fremtiden er de unge under 30 år vores kerneområde. Regeringen har fremlagt, at det er vigtigt, at de unge uddanner sig for at styrke og fastholde det gode, danske arbejdsmarked. Og målet er, at 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. Men er det alle unge, som direkte kan springe ud i en ungdomsuddannelse? Er du en af dem, som er under 30 år og ikke har en uddannelse? Og kan du på stående fod ikke komme i gang af flere grunde, så har du mulighed for at søge om uddannelseshjælp. Man kan sige, at du modtager uddannelseshjælp i en overgangsfase fra ledighed til uddannelse.

Når du søger om uddannelseshjælp

Når du unge melder dig ledig på Jobcentret og søger om uddannelseshjælp, bliver du vurderet i forhold til tre kategorier:

  • Åbenlyst uddannelsesparat: Det vil sige, at du lige nu vurderes til at være klar til at starte på en ungdomsuddannelse og gennemføre den på almindelige vilkår. Du har ikke brug for vejledning eller større fra kommunen for at komme i gang. Indtil du kan starte på uddannelsen, modtager du uddannelseshjælp.
  • Uddannelsesparat: Du vurderes på nuværende tidspunkt til ikke at være klar til at påbegynde en ordinær uddannelse. Du har behov for en aktiv og støttende indsats, inden du om cirka 1 år er klar til at starte.
  • Aktivitetsparat: Du har faglige, sociale eller helbredsmæssige udfordringer, som gør, at du har behov for ekstra hjælp og støtte i mere end et år. Derfor vurderes du ikke-uddannelsesparat, men er klar til at starte i et tilbud af den ene eller anden form. Med den rette indsats vil du kunne påbegynde en uddannelse. I denne kategori kan du bevilges et aktivitetstillæg, som du får oven i din uddannelseshjælp.
Disclaimer