Typiske årsager til fugt i bygninger

Tagkonstruktionen: Kviste, skotrender og dårligt ventílerede tage er ofte fugtige på grund af tidens tand og manglende vedligeholdelse – eller på grund af en utæt dampspærre (varm fugtig luft indefra). Betondæk fra 1950 og frem til 1980´erne er ofte støbt uden kapillarbrydende lag og uden effektiv fugtspærre. Derfor kan der let være opstigende grundfugt. Ældre ydermure mangler ofte en effektiv fugtspærre – eller den er nedslidt og utæt. Mange – specielt lidt ældre – kældergulve er uden fugtmembran og støbt direkte på ler eller jord. Det giver stor sandsynlighed for opstigende fugt. Hvis dette suppleres med tætte belægninger af f.eks linoleum og vinyl, vil fugten hobe sig op og transporteres ud til vægge eller rum uden tæt belægning. Et isoleringsfirma kan hjælpe dig med den rette isolering.

lsoleringsvægge i kældre er oplagte syndere. Indvendige isolering vægge i resten af huset, hvis damp- eller fugtspærre ikke er 100 % tæt eller helt mangler. Vådrum – specielt, hvis de er opbygget med gipsplader, stolpekonstruktion eller krydsfiner. Hvis der er skjulte kobberrør fra 1960-70´erne, er der yderligere en sive risiko – vandet vil ofte kunne løbe i hulrummene, og derfor kan disse skader være ret omfattende. Utætte nedstøbte varme- og vandrør kan give ret omfangsrige skader. Krybekældre og tagrum er næsten altid udsatte for fugtpåvirkninger grundet skiftende temperaturer og afgivelse af kondens samt utætte eller manglende fugtspærre.

Kapillarsugende materialer og isolering

Opfugtning kan ske hurtigt (opsugning pga. kapillarkræfter/hårrørsvirkning). Udtørring sker hurtigst i begyndelsen, hvor vandet transporteres ved kapillarsugning. Senere sker transporten frem til overfladen ved diffusion, som er en langsom proces.

Disclaimer