Ejendomsmægleren er ofte sælgers mand, men kan nu også være købers mand. Ejendomsmægleren kan hjælpe dig gennem hele salget, men kan nu også hjælpe dig gennem hele købet – lige fra at prissætte boligen til at finde en køber og gennemføre handlen eller som købermægler til at forhandle prisen på bolig ned og gennemgå alle dokumenterne i bolighandlen. Ejendomsmæglerens funktion er, at være rådgiver for sælger, men nu også køberen som købermægler. Men han kan også fungere som køberrådgiver. Det man kalder Købermægler.

Ejendomsmæglerens køberrådgivning forpligtelser

Ejendomsmægleren skal ifølge lov om formidling af fast ejendom m.v. leve op til en række krav: Det skal man også som købermægler.
Derfor er man godt sikret ved brug af en købermægler.
◾Ejendomsmægleren skal rådgive sælger samt varetage sælgers behov og interesser. Det samme skal en købermægler. Han må derfor ikke fungere som partsrepræsentant for både køber og sælger i samme handel. Hvilket engenligt er meget fair.
◾Ejendomsmægleren skal leve op til god ejendomsmæglerskik. Det skal man også som købermægler.
Hvis ejendomsmægleren er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening skal han leve op til De Forbrugeretiske Regler for Ejendomsmæglere
◾Ofte har ejendomsformidlingsvirksomheden et samarbejde med en bank, et forsikringsselskab eller lignende. Hvis ejendomsformidlingsvirksomheden er helt eller delvist ejet af en bank, et forsikringsselskab eller lignende, skal det fremgå af ejendomsformidlingsvirksomhedens navn eller en tilføjelse hertil. Det skal man også som købermægler.
Hvis virksomheden sælger andre ydelser så som forsikringer eller lignende, skal det fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale.
◾Du behøver ikke at bruge ejendomsmæglerens samarbejdspartnere. Det skal man også som købermægler.
◾En ejendomsmægler må ikke stille krav om, at du skal vælge en speciel bank, forsikringsselskab, bygningssagkyndig, autoriseret elinstallatørvirksomhed eller lignende.
Det skal man også som købermægler.
◾Hvis ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i, at en bolighandel bliver gennemført, eller at du vælger en særlig finansiering, forsikring eller andet, skal han gøre dig opmærksom på dette. Det skal man også som købermægler.
◾Hvis ejendomsmægleren modtager provisioner eller lignende for henvisning eller fremskaffelse af finansiering, forsikring eller andre ydelser, skal han gøre dig opmærksom på dette. Oplysningerne skal fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale (fx handlens dokumenter). Han skal også oplyse om størrelsen på provisionen, hvis du spørger. Det skal man også som købermægler.
◾Ejendomsmægleren skal informere både sælger og køber om huseftersynsordningen (tilstandsrapport og elinstallationsrapport) og energimærkeordningen.

Vær opmærksom på ejerforhold og samarbejdsaftaler.

Mange ejendomsmæglere har en franchiseaftale med eller samarbejder fast med et bestemt pengeinstitut eller realkreditinstitut. Der er også en del, der har aftaler med forsikringsselskaber. Det betyder, at ejendomsmægleren har en interesse i at få dig til at vælge bestemte produkter. Det er der også mange købermægler der har.
Ejendomsmægleren er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke selskaber han samarbejder med. Det skal man også som købermægler.
Han skal også oplyse om størrelsen på eventuelle provisioner. Det skal man også som købermægler.
Det står dig frit for at vælge et andet finansieringsselskab, end det ejendomsmægleren foreslår.

Skal du have hjælpe til køb eller salg er Nem Ejendomsmægler Frederiksberg altid klar til at hjælpe dig.

Ps. Vi tilbyder også projektsalg

Disclaimer